Lenyepaneun

19September2020

Indonesian English Japanese Korean

SItus BBPP Lembang

You are here: Home Publikasi Artikel Artikel Umum Lenyepaneun

Lenyepaneun

User Rating:  / 0
PoorBest 
L E N Y E P A N E U N

 
 

bbppl-lenyepaneun.jpgbbppl-lenyepaneun.jpgMatak himeng sareng heran upami nalungtik kahirupan sepuh jaman kapungkur, utamina dina hal ngokolakeun kahirupan – ngatik barudak sareng ngatur ekonomi rumah tanggana, padahal jaman harita disebut jaman werit tapi teu burung barudak sarehat jeung bisa sarakola malah nepi ka bisa ”sakola perguruan tinggi” sagala.

 

Sok sanajan kaayaan keur werit, sipat tawakal, tumarima dibarengan ku ikhtiar sareng munajat kanu kawasa (Allah SWT) kitu panyariosanana / pangalaman salah sawios sepuh, utamina dina raraga ngokolakeun ekonomi rumah tangga dina enggoning mayunan kahirupan. Sok sanajan anak teh gaduh 7, da baheula mah can aya program Keluarga Berencana (KB) teu burung kaurus, karesikoan jeung kasakolakeun.

Sajongjongan kuring himeng teu bisa neuleuman kana eta pangalaman terus kuring nanya rusiah anu dianggo ku anjeuna. Anjeuna mesem semu tenang bari nyarita :

 • Tetepkeun diri urang anu sajatina (saha, timana, rek kamana, kedah kumaha sareng naon anu kudu dibawa...?)
 • Jalankeun aturan agama jeung dirigana masing iyatna
 • Kudu akur rejeung sasama kaula, kalebet sagala rupi ciptaan mantena (Allah SWT)
 • Ulah nyiwit kabatur lamun urang boga rasa nyeri mun diciwit batur
 • Ulah adigung – adiguna
 • Sing bisa neundeun miraweuy
 • Ulah isuk kumaha engke tapi engke kumaha
 • Teang luang ti papada kaula
 • Sing getol ibadah, neneda kanu kawasa

Sajongjongan kuring ngahuleng ibarat bueuk meunang meupeuh, ningali kuring kitu anjeuna nyarita deui kieu :

”ari manusa teh mahluk anu pang mulyana gunakeun akal jeung pikir, kudu boga rancana hirup, kudu resep nabung, kudu akur jeung papada kaula, kudu daek diajar, ulah sombong, tingkatkeun ibadah dibarengan ku ikhtiar, Sanes kitu....?”

Intina mah sakitu-kituna...mudah-mudahan obrolan teh sing mangpaat keur engganing ngarambah kahirupan jaman kiwari. Aminn....!!!

Emut henteu saur papatah di buku taman sekar, taman pamekar bisa keur sakola dasar ngeunaan ”Rik Rik Gemi Kabersekaan jeung Rea – Rea deui” contona :

ASMARANDANA

Eling – eling murang kalih
Kudu apik jeung berseka
Ulah odoh ka pangranggo
Mun kotor geura seuseuhan
Soeh geura kaputan
Kanu buruk masing butuh
Kanu anyar masing lebar

 

PARIBAHASA :

Berakit-rakit kahulu
Berenang – renang katepian
Bersakit – sakit dahulu
Bersenang – senang kemudian

 

Aya deui pepeling ngunaan budaya nabung upami teu lepat kieu :

Sapoe lima sen
Lima poe satalen
Sataun geus puguh
Cengcelengan geus pinuh
Mun pareng mun keyeng
Duit anu disimpen
Dibobol dibuka
Duitna jadi loba

Anjeuna nyarita deui :

Ari manusa lahir ka alam dunya sarua teu mawa nanaon, tapi naha aya istilah dina hal nyumponan pangabutuh :

 • Bro dijuru bro di panto ngalayah di tengah imah
 • Aya anu pas – pasan / tilas tepus
 • Aya anu tutup lobang gali lobang
 • Aya anu kurang terus

Rupina kaayaan sapertos kitu mang rupikeun gambaran anu nyata, mudah – mudahan obrolan aya manpaatna pikeun ngaronjatkeun kahirupan enggoning nyumponan kabutuhan hirup sadidinten.

 

Upami kacumponan matak tiis kana pikir, tengtrem kana hate, kaluarga tenang atuh barudak kageroh sareng jongjon engganing ibadah kanu Maha Kawasa (Allah SWT).

 

Rupina mung sakitu hasil obrolan teh, mudah – mudahan aya manpaatna, hapunten sanes mamatahan ngojay ka meri...sagala kakurangannana tawakup anu kasuhun.

 

 

Tentang Kami

bbpp lembang kantor sampingbbpp lembang kantor samping

Motto kami:
           Taqwa dalam beragama,
           Santun dalam Berperilaku,
           Prima dalam Berkarya

Hubungi Kami

 • Kantor: Jl. Kayuambon 82
  Lembang, Bandung Barat
  Pos 40791 Jawa Barat, INA
 • Tel/Fax: (+6222) 2786234 - 2789783