Tangtungan Hirup

29May2020

Indonesian English Japanese Korean

SItus BBPP Lembang

You are here: Home Publikasi Artikel Artikel Umum Tangtungan Hirup

Tangtungan Hirup

User Rating:  / 0
PoorBest 

TANGTUNGAN HIRUP
(Tutungkusan Taun Anyar)

Ajat2.jpgAjat2.jpgBalungbung  agung rahayu, ruminjung nanjung walagri, bray caang, bray narawangan ditatar alam pasundan. Gorejag saringkang-ringkang. Rancagena pangwangunan Nun…………..Paralun………..

 

Ari lahirna rupa-rupa wujud manusia ka alam dunya taya lian pikeun jadi Halifah, anu kudu bisa ngatur, miara, ngamanfaatkeun. Sagala hal anu tos dipasihkeun ku Mantena ka urang sadaya kaasup carita kahirupan, kabagjaan, kanyeuri reujeung kapeurih, percaya reujeung cangcaya kabeh pagaliwota. Kumargi kitu kedah tiasa ngaturna pikeun kasalametan didunya jeung aheratna.

Mung hanjakal pikiran sok kadang kosong, kacinta katresna kadang ditukeuran ku harta anu balukarna poe isuk kuma behna, kahade mawa cilaka Naudzubillahi Mindzalik.Kukituna urang kudu eling, munazat kanu kawasa, saha ari diriDSC001.jpgDSC001.jpg urang,timana jeung rekamana jeung naon kira-kira anu kudu dibawa / pibalikeun engke jaga? Ulah adigung adiguna,ulah boga rasa ieu aing uyah kidul, jeung ulah luhur kokupandina  sagala rupi kahirupan dimasyarakat, kitu sanes?

Panginten kantos ningal kumaha sibukna upami mayunan pulang kampung / mudik ka anu dituju, ulah dugi kalaparan dijalan anu antukna saparan-paran. euleuh geuning mani sagala dicandak angkaribung, padahal mudik teh mung 4 (opat) dinten paling lamina oge. Cobi upami dikaitkeun sareng mudik engke anu waktosna salalamina panginten bebekelan teh kedah seueur supados dugi.
Sajeroning nulis awak ngarasa lewang jeung hariwang sok sieun bebekelan teh teu kabawa, sok emut kasauran Ende anu keu yeuh:
"Hayu geura saradia, meungpeung keur hirup didunya amal keur sampeureun tea,diahir moal sulaya. Geuning maot ngadodoho,boro sok dipoho-poho, ngageretek taya tempo, dalangna teu mere nyaho."
Kumargi kitu hayu urang sasarengan ulah kajongjonan, silih aping, silih geuing, silih elingan kana jalan kasaean.
Mudah-mudahan Alloh SWT ngabulkeun kahoyong urang sadaya, engke mudik gaduh bekel anu cekap, Amin Ya Robbal Alamin.

Jalaran kitu tinangtu ucap lampah sareng paripolah kudu loyog sareng aturan agama,dirigamana,sareng aturan nagara (diawitan dina lingkungan rumah tangga, dipadamelan, atanapi organisasi - organisasi anu formal atanapi non formal, diswasta atanapi di pamarentahan)

Upami eta ngawujud bakal tengtrem ayem, silih ajenan, silih aping, silih bingbing, maklum wujud manusa teuaya anu  sampurna.
Apan ceuk kolot oge :
Utamana hirup kudu loba batur
Keur silih elingan,silih titipkeun nya diri
Budi akal-budi akal aya di papada jalma
Rupina sakitu bae, hapunten kana sagala kakiranganana, hapunten anu kasuhun. Haturnuhun.........................

Tentang Kami

bbpp lembang kantor sampingbbpp lembang kantor samping

Motto kami:
           Taqwa dalam beragama,
           Santun dalam Berperilaku,
           Prima dalam Berkarya

Hubungi Kami

  • Kantor: Jl. Kayuambon 82
    Lembang, Bandung Barat
    Pos 40791 Jawa Barat, INA
  • Tel/Fax: (+6222) 2786234 - 2789783